ความเป็นมา

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพิมพ์ที่มาและความสำคัญของโครงงานที่นักเรียนต้องการทำ 
โดยแบ่งเป็น 3 ย่อหน้า 
    ย่อหน้าที่ 1 บรรยายเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของโครงงานที่นักเรียนต้องการทำ
    ย่อหน้าที่ 2 บรรยายเกี่ยวกับโครงงานที่นักเรียนทำตามสภาพจริง
    ย่อหน้าที่ 3 สรุป

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | 6 ความเห็น

ประเภทโครงงาน

      ให้นักเรียนค้นหาข้อมูลประเภทของโครงงานและยกตัวอย่างประเภทของโครงงานอย่างละ 3 ตัวอย่างที่ไม่ซ้ำกับคนที่ส่งคำตอบแล้วและตอบคำถามลงในส่วนของความคิดเห็นด้านล่าง(งานเดี่ยว 5 คะแนน)

โพสท์ใน Uncategorized | 12 ความเห็น